Onderwijsvisie

De hoofdlijnen

Aan de hand van de visie, wordt gewerkt aan vijf programmalijnen.

  1. Toekomstig gericht onderwijs: Waar de toekomst vandaag begint.
  2. Talentontwikkeling: Breed en gericht op talent.
  3. Versterken van de professional Leer-KRACHT
  4. Samenwerking en kindcentra: Waarom moeilijk als het makkelijk kan?
  5. Kwaliteit: Morgen zijn we beter dan vandaag.