Informatie

Hier vindt u algemene informatie over de school.

Situering van de school: Onze school ligt op de grens van drie wijken van Delfzijl: Tuikwerd, de Rietkampen en Kruidenoever. Sinds eind 2008 maken we deel uit van een gedeeltelijk nieuw en gedeeltelijk verbouwd schoolgebouw: Kindcentrum Tuikwerd.

Schoolgrootte

Het leerlingenaantal van De Vore schommelt in een schooljaar door instroom van vierjarigen en verhuizingen. Onze school telt 91 leerlingen (dd. januari 2017) We hebben combinatiegroepen. Dit zien wij niet als een nadeel. Kinderen leren veel van elkaar en daar kun je in een combinatiegroep goed gebruik van maken. Doordat we regelmatig zelfstandig werken en veel coöperatieve werkvormen toepassen is dit juist een uitdaging. Verschillende groepen leren ook met en van elkaar.

De naam van de school: De straatnamen in de wijk Tuikwerd verwijzen naar de tijd dat hier nog landbouw was. Tijdens een periode van droogte zit de grond vol scheuren en is de bodem zo hard als steen. Als het begint te regenen, sluiten de scheuren spontaan en is de grond opnieuw te bewerken. De naam ‘De Vore’ komt uit Psalm 65: 11a waarin staat geschreven: ‘Want U bent het die het water in de voren zet, de harde kluiten zacht maakt’. Tijdens de bouw van de school in 1986 is aan kinderen en ouders gevraagd een passende naam te bedenken, die aan drie voorwaarden moest voldoen: de naam geeft aan dat het een basisschool is; de naam verwijst naar de grondslag van de school; de naam past bij de straatnamen in de wijk. De ontwerper van het logo, de heer H.G.F. Zielstra, lichtte zijn ontwerp als volgt toe: de letter V symboliseert de vore die na het ploegen ontstaat; de aren zijn het symbool voor graan, dat voedsel uit de bodem haalt; de horizontale streep symboliseert de aardlaag nadat de vore is dicht geëgd; de golf op de V is het symbool voor water dat in de vore staat. Water is de bron voor voeding.