Groep 7 en 8

Een belangrijk jaar 

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. 

Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept. 

Vanaf groep 7 is ook Engels een verplicht vak. Verder is groep 7 het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of je kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. 

De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna.

Een spannend jaar

Uw kind zit in groep 8. Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof van de basisschool moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn.

Uw kind krijgt een schooladvies. Het maakt de verplichte eindtoets, gaat op schoolkamp en neemt afscheid van zijn/haar oude vertrouwde wereldje.

Uitbreiding van de stof

Bij taal en rekenen gaat het om uitbreiding van de stof en om extra oefenen van de dingen die in groep 7 zijn aangeleerd. Zoals werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen.

Veel aandacht gaat ook naar het klaar zijn voor de brugklas. Uw kind leert studievaardigheden, gaat aan de slag met huiswerk en plannen(agenda gebruiken) en maakt werkstukken.

Leert zich verantwoordelijk te voelen voor zijn/haar eigen werk. Met de methode Kiva werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals: weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en respect voor anderen. 

We proberen er een fijn en leerzaam laatste jaar van te maken. Zo is uw kind straks goed voorbereid om een nieuwe stap te zetten richting het voortgezet onderwijs.