Groep 5 en 6

 Wat leert uw kind zoal in groep 5

Rekenen in groep 5:

 • +/- t/m 1000 : Getalbegrip t/m 10.000

 • Breuken: halven, kwarten, derden 

 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels

 • Delen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels

 • Meten: lengtematen (mm, dm, m, km), oppervlakte, omtrek (rekenen met passen en meten)

 • Klokkijken: uren, minuten en seconden op zowel analoge als digitale klok

Lezen

Naast het stillezen is er nu ook aandacht voor het begrijpend lezen (Nieuwsbegrip en BLITS)

Wereldoriëntatie

Kennismaking met kaarten, plattegronden om vervolgens over te stappen op topografie van Nederland (provincies en hoofdsteden

Geschiedenis

De tijd van de jagers, boeren , romeinen en ridders

In groep 6

Taal en lezen in groep 6

 • Lezen: AVI-E6. Begrijpend lezen van instructieve en informatieve teksten. Tekstsoorten onderscheiden. Herkennen van voorbeelden, tegenstellingen, oorzaak-gevolg en middel-doelrelaties in teksten. Naslagwerken gebruiken als woordenboek, encyclopedie en internet

 • boekverslag. Met aandacht voor alinea’s, titels, kopjes (en goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes)

 • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden

 • Spelling: Meervoud op ‘s; woorden met een c; woorden op -atie en -itie en -tie; tijdsaanduidingen met ‘s, hoofdletters bij landen, steden, inwoners; werkwoordspelling met -dt

 • Grammatica: persoonsvorm en onderwerp benoemen 

Rekenen:

 • +/- t/m 100.000

 • Getalbegrip t/m 1.000.000, Romeinse cijfers

 • Breuken: halven, kwarten, derden, vijfden achtsten, tienden, zesden. Kommagetallen

 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels en grotere getallen

 • Delen: sommen uit de tafels en grotere getallen (met rest)

 • Meten: lengtematen (mm, dm, m,¬ km); inhoudsmaten (ml,¬ dl, ¬ l); gewicht (kg, g:) oppervlakte, omtrek (uitrekenen, cm2, m2); plattegronden lezen

 • Verhoudingen: schaal, snelheid, prijs per stuk 
 • ------------------------------------------------ ooooo ---------------------------------------------