Groep 1 en 2

 Nieuws uit de groep

 

Groep 1 en 2 : We werken met de methode: “Onderbouwd”.TAAL- REKENEN-WOORDENSCHAT-MOTORIEK-SOCIAAL GEDRAG-LVS (=leerlingvolgsysteem).Het volgen van deze methode zorgt voor structuur voor de juf, maar ook voor de kinderen. De kerndoelen -zoals ze beschreven zijn door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)-nemen we als basis van de lesstof. Ze worden omgezet in concrete vaardigheden. We besteden aandacht aan die vaardigheden, zodat een kind aan het eind van groep 2 alle onderdelen aangeboden heeft gekregen. Door samen met het kind een stempelboekje bij te houden volgen we zijn/haar ontwikkeling. Het kind is zo ook zelf op de hoogte van de vorderingen en eigenaar van het eigen leerproces. Lukt een onderdeel nog niet zo goed dan gaan we het later weer proberen. De ontwikkeling van ieder kind verloopt immers anders. De volgende thema’s komen aan bod:Mijn wereld 1, Seizoenen, Mijn wereld 2, Boeken, Herfst, Beroepen, Sinterklaas, Winter, Dieren, Kerst, Zomer, Mijn lichaam, Lente en Familie. Naast het volgen van deze thema’s is er ruimte voor de leerkracht om de invulling van het thema te bepalen of om zelf een thema te bedenken. Zo kunnen we aansluiten bij de belevingswereld van het kind. We gebruiken leuke handpoppen die de reken- en taalactiviteiten ondersteunen. Deze activiteiten worden in de grote kring of aan een klein groepje kinderen aangeboden. Iedere handpop heeft zijn eigen karakter en representeert een doel, zoals bijvoorbeeld.

Arie de letterkanarie, Mollie de mol, Hak- en plak apen en Sjoerd de cijferwoerd.

Zien ze de pop? Dan weten ze wat er gaat komen. Arie leert bijvoorbeeld de letters aan en Mollie de Mol de klankgroepen. De hak- en plak apen hakken en plakken de woorden. Met de poppenset uit Villa letterpret leren de kinderen spelenderwijs de letters, de klanken en de klankgroepen aan. Wim de spin komt uit zijn woordspin om de woorden aan te geven. De kinderen laten we leren op een manier die bij hun leeftijd past. Tante Truus houdt van orde en netheid. Wat hoort bij elkaar en wat niet? “Van sorteren kun je leren.” roept ze steeds. Tante Truus is zowel in de ‘Villa letterpret’ als in de ‘Rekenflat’ actief. De sorteer- en seriëer activiteiten worden door Truus aangeboden. Ed met de Rijmpet rijmt graag met de kinderen. Ed kan ook erg goed onzinrijmen en liedjes en versjes bedenken. Ook de karakters uit de ‘Rekenflat’ hebben elk hun eigen doel. Alle handpoppen wonen in de “Villa Letterpret” of de “Rekenflat” en ze komen vaak even gezellig op visite. De kinderen vinden de handpoppen erg leuk.

In groep 1 en 2 ontwikkelen de kinderen zich door middel van spel en op een speelse manier.