Onderwijs-assistente

Onderwijs-assistente is Miranda Scheeringa

Het ondersteunen van de leerkracht in de onderbouw en bovenbouw op zijn/haar aanwijzingen bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken. Het begeleiden van leerlingen bij de verwerving van vaardigheden. Het leveren van een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement. Het verrichten van overige werkzaamheden die verband houden met de functie.