Groep 8

Een spannend jaar

Uw kind zit in groep 8. Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof van de basisschool moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn.

Uw kind krijgt een schooladvies. Het maakt de verplichte eindtoets, gaat op schoolkamp en neemt afscheid van zijn/haar oude vertrouwde wereldje.

Uitbreiding van de stof

Bij taal en rekenen gaat het om uitbreiding van de stof en om extra oefenen van de dingen die in groep 7 zijn aangeleerd. Zoals werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen.

Veel aandacht gaat ook naar het klaar zijn voor de brugklas. Uw kind leert studievaardigheden, gaat aan de slag met huiswerk en plannen(agenda gebruiken) en maakt werkstukken.

Leert zich verantwoordelijk te voelen voor zijn/haar eigen werk. Met de methode Kiva werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals: weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en respect voor anderen. 

We proberen er een fijn en leerzaam laatste jaar van te maken. Zo is uw kind straks goed voorbereid om een nieuwe stap te zetten richting het voortgezet onderwijs.

Nieuws uit de groep


Ouder nieuws