Groep 7

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept. Vanaf groep 7 is ook Engels een verplicht vak. Verder is groep 7 het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of je kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna.

Nieuws uit de groep

CBS de Vore | Christelijke basisschool te Delfzijl

Nieuws uit Groep 7 | 14-5-2017

Donderdag 18 mei staat het praktijkexamen van verkeer op het programma voor groep 7

Lees verder

Ouder nieuws